Huizhou CXH Culture & Creative Fabrication Co., Ltd.
Sənaye Xəbərləri

Bağın yaradıcı şəkildə qurulması bağı gözəlləşdirir

2023-07-14

Garden kreativ istehsalı “The Times”ın inkişafı ilə tədricən təkmilləşən və insanların ehtiyaclarına daha çox uyğun gələn bir sənətdir. Landşaft sənəti dizaynına heykəltəraşlıq dizaynı və istehsalı, landşaft mühəndisliyi dizaynı, daş bina dağ istehsalı, tematik park dizaynı və s. daxildir. Bütün bədii yaradıcı istehsal dizaynı insanların tələblərinə və unikal dizayn əsərləri yaratmaq üçün faktiki ekoloji şəraitə uyğun dəyişikliklərə əsaslanmalıdır.

İqtisadiyyatın inkişafı və insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşması ilə landşaft memarlığının eskizinin inkişafı aşağıdakı tendensiyaları göstərdi.

İnsanların davranış və psixoloji ehtiyaclarını qarşılayın. İnsanlar landşaft mühitinin əsas orqanı və landşaft memarlığı eskizinin istifadəçiləridir. Buna görə də, landşaft memarlığının eskizini tərtib edərkən, ilk növbədə insanların davranış xüsusiyyətlərini, yəni insan bədəninin əsas miqyasını və davranış modelini başa düşməliyik. Hər kəsin vərdişləri, maraqları müxtəlifdir, insanların hərəkətlərinin tələbləri nəzərə alınmaqla yanaşı, fərdin şəxsi, rahatlığı və digər tələbləri də nəzərə alınır. Odur ki, landşaft memarlığı nümunələrinin dizaynı və tətbiqi zamanı biz insan yönümlülük, insanın davranış xüsusiyyətlərini, psixoloji tələbləri hərtərəfli nəzərə almaq prinsipinə əməl etməliyik.

Küçələrdə tez-tez vulqar və ekssentrik şeylərə rast gəlirik və məhəllədəki hər bir park və ya qurum top kimi ucadır.

İkinci mərhələ: Akademiyanın ciddi modelləşdirmə təlimi ilə hazırlanmış heykəl xarakter modelləşdirməsini vurğulayan təlimdir. Ortodoksal üslubun əsl üslub ənənəsini itirməkdən qorxaraq, modernizmdən sonra dəyişikliyin eksperimental ruhunu mənimsəmək, həmişə baqqalların dadını təqdim etmək və güzəştə getmək.

Üçüncü mərhələ: Bağ heykəltəraşlığının yaradıcı istehsalı ümumi bağ dizaynının hazırlanması sxeminin bədii ifadəsidir və dekorasiyanın həqiqətən uğurlu bir işə inteqrasiyası, əjdaha nöqtəsi göz effektinə tam oyun vermək, ətraf mühitə uyğunlaşmaq və heykəltəraşlığı əsas ox kimi götürmək.

Həyətin üslubuna uyğun olaraq oyma materialları da müxtəlifdir, onların arasında daş heykəllərdən geniş istifadə olunur. Bağın mövzusu ümumiyyətlə bürüncdən, əlamətdar yeri isə ümumiyyətlə paslanmayan poladdan, buzdan və qardan oyulmuşdur. Şimal-şərq bağı qışda unikal heykəltəraşlıq sənətidir.

Müasir bağçanın yaradıcı istehsalı məhdud məkanda tamaşaçıların estetik psixologiyası ilə dolu zəngin və daimi mənzərə yaradır. Mükəmməl heykəltəraşlıq sənəti hər zaman və ölkədə və xaricdə mədəni formadır. Bu, Çin xalqının humanist məzmunu və geniş bədii təsiri ilə mədəni ənənədir, ənənəvi mədəni resursların inkişafı və istifadəsi müasir Çin bağ heykəltəraşlıq sənətinin inkişafını təşviq etməkdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir, The Times və bədii ədəbiyyatın tərəqqisidir. inkişaf, heykəltəraşlıq ekoloji bəzək və dekorasiya deyil, müasir landşaft dizaynının inteqrasiyasıdır.

Bağ yaradıcı istehsalı insan və təbiətin harmonik birgə yaşaması üçün ideal yerdir. Məhdud məkanda tamaşaçıların estetik psixoloji tələblərinə cavab verən zəngin və davamlı mənzərə yaratmaq. Landşaft dizaynı tarixində modelləşdirmə həmişə mühüm rol oynamışdır. Landşaft modelləşdirmə rəssamlıq və memarlıq arasında ekoloji sənətdir. Onun performansını kompensasiya etmək və artırmaq lazımdır.

Ənənəvi bağlarda heykəl daha çox dekorativ formalarda görünür. The Times-ın inkişafı və sənətin inkişafı ilə modelləşdirmə təkcə ətraf mühitin bəzəyi və dekorasiyası deyil, həm də müasir landşaft dizaynının inteqrasiyasıdır. Bu, mənzərə yaratmağın tamamilə yeni üsuludur. Ətraf mühitin daxili "forması" mənzərə sənətinin vizual mərkəzi və diqqət mərkəzindədir.

Heykəltəraşlığın yaradıcı istehsalı, əsasən, heykəltəraşlığa aid olsa belə, insan qəlbinin üçölçülü formasına vizual effekt verməklə, yəni bina və ətraf mühit dekorativ rol oynayır. İnsanlar heykəltəraşlığa qiymət verəndə, ilk növbədə, heykəltəraşlıq formasının gözəl formasının və üslub dilinin insana əhəmiyyətini və bədii təsirini yüksək qiymətləndirməlidirlər.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept